De ziekte die geluk heet Afdrukken E-mail

Waarschuwing:de inhoud van deze site is besmettelijk en kan leiden tot een ernstige ziekte met de naam 'geluk'.

Hieronder de voornaamste symptomen van deze ziekte:

1. De neiging om je te laten leiden door je eigen intuitie in plaats van te handelen onder druk van angsten, opgedrongen ideeen en vanuit het verleden geconditioneerd gedrag.

2. Een totaal gebrek aan interesse om anderen te beoordelen, jezelf te veroordelen of je bezig te houden met al wat conflicten voort kan brengen.

3. Totaal verlies van de capaciteit om je zorgen te maken, leidend tot een ernstig gevoel van vrijheid.

4. Een continu genoegen in het waarderen van mensen en dingen zoals ze zijn, wat met zich meebrengt dat je ze niet meer wil veranderen.

5. Een toenemend verlangen om je eigen gedachten, en daarmee je gevoelens, emoties, lichaam, materieel leven en omgeving, op een positieve manier te beheren, zodat steeds wat mogelijk is qua gezondheid, creativiteit en liefde ten volle ontwikkeld kan worden.

6. Herhaalde aanvallen van glimlachen; de glimlach die "dank u" zegt en een gevoel van eenheid opbouwt met al wat leeft.

7. Een groeiend verlangen naar eenvoud, kinderlijke spontaniteit en openheid.

8. Toenemende capaciteit om in al je relaties jezelf en de ander als gelijken te zien, dus niet als dader of slachtoffer.

9. Een totale acceptatie van je eigen verantwoordelijkheid voor hoe jij de wereld en je leven waarneemt en hoe je je ten gevolge daarvan voelt.

10. Er genoegen in vinden jezelf als genezer te gedragen, die liefde en licht brengt in plaats van kritiek en onverschilligheid.

11. De wil om totaal aanwezig te zijn in het hier en nu en elk moment te kiezen voor wat waar en liefdevol is.

12. Steeds frequentere momenten van communicatie met je hoger zelf, wat tot een gelukzalig gevoel leidt van vervulling en samenvallen met het al..

Image


Stuur dit artikel door...

 
< Vorige   Volgende >