Bruno Gröning Afdrukken E-mail

Bruno Gröning was een wondergenezer die in Duitsland bekend werd in de jaren 40 en 50 van de vorige eeuw. Als kind liepen er, als hij het bos in ging om te spelen, al kreupele dieren achter hem aan die vervolgens spontaan genazen. In de tweede wereld oorlog werd hij naar het front gestuurd maar weigerde om iemand te doden. Uiteindelijk werd hij krijgsgevangene gemaakt door de russen en nam het op voor zijn mede-gevangenen, waarmee hij de sympathie en bewondering van zijn bewakers wist te winnen. Na de oorlog kwamen er tienduizenden 'krieg-verletzten' en andere ernstig zieken naar hem toe waarvan velen spontaan genazen.

Bruno Gröning vroeg de mensen om te vertrouwen op en te geloven in God. Hij beschouwde gezondheid, anders dan ziekte en ongemakken, als de natuurlijke staat van alle levende wezens. Nog steeds genezen vele mensen spontaan van verslavingen, ziektes, depressies, etc. door zich op hem af te stemmen. Wil je meer weten over zijn werk en leven dan kun je bv de documentaire bekijken.

Image

Stuur dit artikel door...